24 February 2012

ไมโครเวฟเผาทำลายอันตรายจากแร่ใยหิน


สำนักข่าวยูโรนิวส์รายงานว่า นายไรสซาร์ด ปาโรซา ประธานกรรมการบริหารบริษัท ATON-HT SA ประเทศโปแลนด์เปิดแถลงข่าวว่า บริษัท ATON-HT SA สามารถพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เพื่อบำบัดวัสดุที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ โดยใช้วิธีการง่ายๆ เพียงเผาทำลายวัสดุที่มีแร่ใยหินในเตาไมโครเวฟที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส วัสดุนั้นก็จะไม่มีอันตรายอีกต่อไป

 ลักษณะการเปลี่ยนโครงสร้างทางกายภาพของเส้นใยแร่ใยหิน หลังผ่านขบวนการเทคโนโลยีบำบัดด้วยความร้อน

เทคโนโลยีดังกล่าวสามารถนำไปใช้ในภาคสนามได้ โดยติดตั้งเครื่องมือในตู้คอนเทนเนอร์ได้ง่ายๆ โดยไม่จำเป็นต้องขนย้ายของเสียอันตราย นับเป็นข้อได้เปรียบของเทคโนโลยีดังกล่าว
เทคโนโลยีเตาไมโครเวฟของ ATON-HT SA แสดงให้เห็นว่ามีซากของใช้ไม่มีค่าที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในงานก่อสร้างในโปแลนด์จนถึงปี พ.ศ. 2540
อีวา บลาซโจสกา รองประธานบริษัท ATON-HT SA อธิบายว่า ปัญหาของแร่ใยหินคือ แร่ใยหินประกอบด้วยเส้นใยที่สามารถเข้าสู่ร่างกายสิ่งมีชีวิตซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งหรือโรคอื่นๆได้ เราเปลี่ยนโครงสร้างของวัสดุเพื่อไม่ให้มีเส้นใยอยู่ในนั้นอีก จึงปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมและคนที่ทำงานกับแร่ใยหิน

Asbestos Mesothelioma Cancer

ประเทศโปแลนด์ยังคงมีแร่ใยหินอยู่ราวๆ 15 ล้านตัน ในแหล่งฝังกลบ ซึ่งปริมาณนี้จะไม่เพิ่มอีกต่อไป
 แทนที่จะทิ้งปัญหาของเส้นใยแร่ใยหินและเก็บไว้ให้เป็นภาระกับคนรุ่นหลัง ขณะนี้เราสามารถจัดการกับแร่ใยหินได้โดยใช้เทคโนโลยีความร้อนจากไมโครเวฟ
โครงการได้รับการสนับสนุนจากอียูโดยใช้เทคโนโลยีไมโครเวฟเพื่อให้ความร้อนกับแร่ใยหินอย่างทั่วถึงจนไม่เหลือเส้นใยอีก เมื่อได้รับการบำบัดแล้วผลผลิตที่เหลือหลังจากเผาในเตาไมโครเวฟก็ง่ายต่อการนำไปใช้งานได้อีก สามารถนำไปใช้ซ่อมถนน สามารถนำไปผสมกับซีเมนต์เพื่อผลิตอิฐหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ ข้อดีที่สุดคือไม่มีของเสียเหลือใช้จากแร่ใยหินที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกต่อไป

ที่มา: http://www.euronews.net/sci-tech/  15 กุมภาพันธ์ 2012 ภาพจาก www.aton-ht.com

No comments:

Post a Comment