23 February 2012

เจอทางตัน!!! สหภาพยุโรปอาจแพ้โหวตกฎหมายทรายน้ำมันดิน


การโหวตของสหภาพยุโรปที่จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2012 เกี่ยวกับร่างกฎหมายกับป้ายกำกับเชื้อเพลิงจากทรายน้ำมันดินซึ่งก่อมลพิษอย่างมากมีแนวโน้มที่จะเจอทางตัน แหล่งข่าวของสหภาพยุโรปกล่าวโดยวาดภาพการวิ่งเต้นแย่งชิงพื้นที่ระหว่างผู้ผลิตน้ำมันยักษ์ใหญ่แคนาดาและนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ดังนี้

มีแนวโน้มว่าหลายประเทศอาจงดออกเสียง เช่น เยอรมนีซึ่งเป็นประเทศสมาชิกที่ทรงพลังที่สุดของสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และเนเธอร์แลนด์ซึ่งทั้งสองมีสัดส่วนการถือหุ้นในรอยัลดัตช์เชลล์ซึ่งผลิตน้ำมันจากทรายน้ำมันดิน ในขณะที่สเปนซึ่งมีโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่และเอสโตเนียซึ่งเป็นแหล่งสำรองหินน้ำมันที่จะได้รับการจัดอันดับให้เป็นแหล่งปล่อยคาร์บอนเข้มข้นคาดว่าจะออกเสียงคัดค้านเช่นเดียวกับโปแลนด์


แหล่งที่มา : http://planetark.org/wen/64769
ฝรั่งเศสซึ่งบริษัทน้ำมันโทเทลมีส่วนร่วมในการผลิตน้ำมันจากทรายน้ำมันดินมีแนวโน้มที่จะงดออกเสียงนอกเสียจากว่าเสียงส่วนใหญ่จะให้การสนับสนุนและยังคงมีโอกาสที่เนเธอร์แลนด์จะลงคะแนน "รับรอง" ให้
แม้ว่าแคนาดาจะไม่ได้ขายน้ำมันดิบไปยังยุโรปโดยตรง แต่มีข้อกังวลใจว่าการค้าน้ำมันในตลาดอื่นอาจเสียหายจากป้ายความสกปรกนี้ นอกจากนี้ยังเห็นว่ากฎหมายของสหภาพยุโรปอาจส่งผลเสียหายต่อความสัมพันธ์ทางการค้าอีกด้วย

การออกกฎหมายของสหภาพยุโรป จำเป็นต้องได้รับมติเสียงส่วนใหญ่จากประเทศสมาชิก 27  ประเทศ ซึ่งสัดส่วนคะแนนขึ้นกับขนาดของประชากรของแต่ละประเทศสมาชิก การออกกฎหมายแต่ละฉบับต้องการเสียงสนับสนุนอย่างน้อยร้อยละ 55 ของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือคิดเป็นอย่างน้อยร้อยละ 65 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

มีโอกาสน้อยมากที่กฎหมายฉบับนี้จะผ่านการรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนั้นจึงมีการคาดการณ์ว่าหากไม่สามารถผ่านกฎหมายฉบับนี้ได้จากการการลงคะแนนเสียงในวันที่ 23 ก.พ. 2012 จะมีการยกระดับการอภิปรายจากระดับของคณะกรรมการด้านเทคนิคไปเป็นการอภิปรายระดับรัฐมนตรีจากประเทศสมาชิก
 
อุตสาหกรรมน้ำมันวิพากษ์วิจารณ์ว่ากฎหมายที่นำเสนอจะสร้างภาระการบริหารที่ไม่สมควร ในขณะที่สมาคมอุตสาหกรรมปิโตรเลียมในยุโรป (ยูโรเปีย) มีการอภิปรายต่อไปว่าข้อเสนอของสหภาพยุโรปจะทำให้นโยบายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนล้มเหลว  เสียการรักษาความมั่นคงด้านอุปทาน ราคาวัตถุดิบจะปรับเพิ่มสูงขึ้น สร้างความเปราะบางทางเศรษฐกิจและเพิ่มความตึงเครียดต่อประเทศคู่ค้า
ภาคอุตสาหกรรมน้ำมันให้การสนับสนุนแคนาดาซึ่งเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองและไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันเพื่อการส่งออกให้คัดค้านกฎหมายการจัดอันดับทรายน้ำมันดินฉบับนี้

No comments:

Post a Comment