18 January 2012

ปรากฏการณ์ปลาดุก (ทะเล)

ขออนุญาตนำมาเผยแพร่ต่อเพื่อแบ่งปันเรื่องดีมีข้อคิดให้ได้อ่าน
และร่วมชื่นชมในพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่าน....อีกครั้ง


ปกหน้า-หลังการประมงเป็นอาชีพหลักของชุมชนที่อาศัยอยู่ริมทะเล
เรื่อที่จะเล่าต่อไปนี้ เป็นนิทานคติธรรมอีกเรื่องที่คนไทยฟังจากคนจีน ที่อ้างว่าเป็นเรื่องจากนอร์เวย์ ดินแดนแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืน
เรื่องจะเท็จจะจริงเพียงใดก็ตาม เราพิจารณาแต่ข้อคิดก็แล้วกันปลาแฮริ่งเป็นๆ ย่อมราคาดีกว่าปลาแฮริ่งตาย
กว่าเรือประมงจะกลับถึงฝั่ง ปลาแฮริ่งในถังก็ตายไปหมดแล้วมีเรือประมงอยู่ลำเดียวที่มีปลาแฮริ่งเป็นๆ มาขาย
ผู้สื่อข่าวต้องอ้อนวอนอยู่นาน ไต้ก๋งจึงยอมเผยเคล็ดลับสุดยอด
เขาเอาปลาดุกทะเลใส่ลงไปในถังใส่ปลาแฮริ่งปลาแฮริ่งกลัวปลาดุก จึงต้องว่ายน้ำหนีตลอดเวลา
เมื่อว่ายน้ำตลอดเวลา ก็เลยไม่ตายเรื่องนี้คนจีนบอกว่า คนที่อยู่คนเดียว สบายๆ
หรือหน่วยงานที่ผูกขาดกิจการ ไม่มีคู่แข่ง
มักจะอยู่นิ่งๆ ไม่คิดปรับปรุง
อีกหน่อยก็ต้องตายไปถ้ามีปลาดุกมาคอยไล่งาบก็จะต้องดิ้น ต้องหนี
ทำให้อยู่รอดได้ (หนีไม่ทันก็ตายไปเลย)
คือต้องทำงานให้ได้ผลดีขึ้นๆ


พระราชนิพนธ์และภาพฝีพระหัตถ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2549


No comments:

Post a Comment